Hymn till Rosengård

250px-Apartment_complex_in_Rosengård,_MalmöHymn till Rosengård är ett arrangemang för symfoniorkester plus solister av ett antal olika traditionella skånska slängpolskor från Skåne, men med influenser från flera andra folktraditioner. utöver full symfoniorkester ingår sopransax (kan ersättas av t ex klarinett), soloviolin, och altsångerska. Verket skrevs till en konsertvecka med folkmusiktema som Malmö Symfoniorkester anordnade. En rosengård är en plats där många olika sorters rosor blommar, som tillsammans skapar en prakt som är större än varje blommas för sig. Det är också ett av Malmös mest mångkulturella bostadsområden.