Pär Solo

Jag uppträder också gärna solo, framför allt vid spel till dans inom svensk folkmusik, men också i andra sammanhang.

Se mig spela till dans på Korröfestivalen 2017!