Musik i kyrkan

Pär Moberg, saxofonsolist

jag uppträder ganska ofta som saxofonsolist på begravningar och andra gudstjänster, och spelar då den musik som efterfrågas för tillfället. Ovan kan du lyssna på lite musikexempel från en adventsgudstjänst i Fosie kyrka i dec 2013, där jag spelar tillsammans med organist Bertil Pålsson. Nedan kan du höra ett par exempel när jag spelar helt solo. Här kan du ladda ned en informationsfolder till begravningsbyråer.

Möte i Mixturen

Foto Helena Eriksson. Klicka nedan för att ladda ned pressbilder!

”Möte i Mixturen” är ett konsertprogram av folkmusikern och saxofonisten Pär Moberg, och organisten och professorn i konstnärlig forskning Karin Johansson, bägge verksamma vid Musikhögskolan i Malmö. I programmet möts svensk och arabisk folkmusik, och Pärs egna kompositioner, med orgelmusikens storheter som Couperin och Buxtehude. Tillsammans utforskar de två sina respektive instruments klangvärldar och möjligheter.

I Februari 2020 släppte vi en gemensam skiva! På den medverkar också Nabil Kassis, qanoun, på en låt. Beställ skivan genom att maila mig! Utgiven av Kulla pastorat. Du kan lyssna på ett par exempel nedan!

”Moberg har med sina medmusiker format ett album med värme och charm, något som är väl värt att lyssna till – inte minst i dessa oroliga tider.”

Thomas Wihlman, Opulens, maj 2020). Länk till hela recensionen

”Albumet präglas av en formsäker öppenhet, en tyglad experimentlusta och mycket lyckosamma gränsöverskridanden. […] Både magnifikt och mäktigt.”

Bo Bjelvehammar, Lira maj 2020. Länk till hela recensionen.

Klicka på bilden om du vill läsa texten i skivkonvolutet!
”Himlarna Förtälja” av Bernadetto Marcello, med traditionell polka från Tolånga

Kyrkokonserter

Många av de band som jag spelar med funkar bra även för konserter i kyrkan, och har stora erfarenheter av det. Som exempel kan nämnas:

Moberg Lie

Duo med norsk och svensk folkmusik på saxofon och accordeon. Accordeonets mäktigt orgellika klang gör att musiken kan få en tydligt sakral prägel, men har samtidigt en lätthet i anslaget som passar för den folkliga dansmusiken. Besök gruppens sida!

Grannar

Denna svängiga svenska folkmusiktrio med saxofon, fiol och kontrabas har gjort många uppskattade kyrkokonserter, och också gjort ett större samarbete med kyrkokörer. Du kan se videos från det projektet här, här och här. Gå till gruppens sida!

Trio Lagerkvist

Pär Lagerkvist var en författare och poet som hela sitt liv brottades med tron och med livets svåra frågor. Så vad kunde väl passa bättre i en kyrka än en trio som spelar tonsättningar av hans dikter?

Se alla band här!