Moberg Lie

Moberg Lie är en duo bestående av Jo Asgeir Lie, dragspel, från Norge, och Pär Moberg, saxofon, från Sverige. De två fann varandra när de jammade på en nordisk folkmusikkonferens våren 2012, och beslöt sig genast för att bilda en duo. Repertoaren består av en blandning av traditionell norsk och svensk folkmusik och egna kompositioner i samma stil. Jo Asgeir och Pär har det gemensamt att de spelar två instrument (dragspel och saxofon) som genom åren har haft svårt att bli accepterade som en del av den nordiska folkmusiktraditionen av ”traditionspurister”. Men den som hör deras lyhörda och traditionsmedvetna samspel kommer förhoppningsvis ganska snabbt att bli övertygad! Där är bägge också erfarna kompositörer och arrangörer av folkmusik.

Till vardags har de också det gemensamt att de är ledare för var sin folkmusikutbildning på högskolenivå. Jo Asgeir är rektor för Ole Bull-akademien i Voss, och Pär är kursledare för folk- och världsmusikutbildningarna vid Musikhögskolan i Malmö. Jo Asgeir är annars mest känd som medlem i gruppen Kvarts, en av Norges mest etablerade folkmusikgrupper. Och Pär Moberg har många strängar på sin lyra, med musicerande i ett antal olika konstellationer som du kan läsa om på denna hemsida. Gruppens arbete fick 2012-2013 stöd av  Statens Musikverk.

Skiva

Moberg Lie släppte en skiva 2015. Skivan ges ut av Gammalthea Records.  Man kan lyssna på den t ex på Spotify, eller på iTunes.

Tidigare konserter

Moberg Lie på Facebook