Band

Jag spelar med ett flertal olika konstellationer inom ett flertal olika musikstilar, även om de flesta på ett eller annat sätt har med folk- och världsmusik att göra. Genom Evolving Traditions kan du boka dessa olika konstellationer. Läs mer om dem nedan!