Workshops

Både jag och de grupper jag spelar med har stor erfarenhet av att göra musikworkshops med musiker på olika nivåer – från små barn som bara kan spela ett par toner, via duktigare kulturskoleelever, till folkhögskole- och högskolestudenter. Många av de musiker jag spelar med arbetar också som musiklärare, så vi är vana vid att hantera pedagogiska situationer. Särskilt Tummel har stor erfarenhet av detta, och har färdiga pedagogiska material för olika färdighetsnivåer. Jag gör också så klart workshops själv, och har även hållit i ett flertal fortbildningsdagar för kulturskolelärare kring hur man jobbar med folk- och världsmusik i kulturskolan.